company blog

O gradu Rihemberk

Grad Rihemberk, eden najstarejših in najmogočnejših srednjeveških gradov na Slovenskem, ki stoji na strmi vzpetini nad dolino Branice, je bil leta 1230 strateško postavljen na prehodno območje med Vipavsko dolino in Komenskim Krasom.

 

 

Po nekaterih virih ga je na mestu nekdanje bronastodobne naselbine zgradil Ulrik I. Rihemberški s Tirolske, ki ga je Goriški grof zamenjal za sina in hčer ministeriala Markvarda z Bleda. Gospodje Rihemberški, z gradom na lokaciji, ki je upravičila tako ekonomske kot vojaške razloge izgradnje, so v naslednjem stoletju in pol pridobili mesto najpomembnejših goriških ministerialov.

Že v 13. stoletju je bil znotraj peterokotnega obzidja z gradom zgrajen bergfrid, 26 metrov visok stražni stolp. Ta do danes ostaja najvišji grajski stolp v Sloveniji. Znotraj njegovih 3 metre debelih zidov se lahko po kamnitem polžastem stopnišču povzpnete na ploščad in uživate v razgledu nad dolino in grajskim kompleksom. Rihemberški so do konca 14. stoletja podaljšali stanovanjsko poslopje in zgradili grajsko kapelo.

 

Po letu 371 so grad za okoli 150 let prevzeli v lastno upravljanje Goriški grofi in njihovi upravniki. Prvotni grad so v tem času obdali z obrambnim zidom, vhod pa prestavili na mesto, kjer je danes. Zavarovali so ga z obrambnim jarkom in dvižnim mostom. Dolino so pregradili z zidom in na prehodu postavili mitnico.

Ob smrti zadnjega goriškega grofa Leonharda so sledeč dedni pogodbi grad zasegli Habsburžani. V prvem desetletju 16. stoletja so grad za nekaj let zavzeli Benečani, ki pa so ga kmalu zopet izgubili. Nadaljnji razcvet in mnoge dozidave je grad doživel po letu 1525, v štiristo letnem lastništvu družine Lanthieri. Družina iz trgovskih vrst je dogradila obzidje, mu dodala stražne stolpiče, razširila gospodarski del, park, obnovila kapelo, razširila južni palacij, v severnem palaciju uredila viteško dvorano in eno najbogatejših knjižnic območja, skratka spremenila grad iz obrambne utrdbe v razkošno plemiško rezidenco.

 

Po prvi svetovni vojni, ko je bila v gradu bolnišnica Avstro-ogrske vojske, so Lanthieriji obnovili grad. V Drugi svetovni vojni so Partizani grajsko postojanko landšucerjev zminirali. Popolnemu uničenju je zaradi debeline zidov ušel le bergfrid.

 

Zaradi velikih populacij 10 ogroženih in zaščitenih vrst netopirjev sodi dolina Branice z gradom Rihemberk v zavarovano območje Natura 2000. Na gradu imata zatočišče in regionalno pomembno kotišče predvsem veliki podkovnjak in vejicati netopir.

 

V zadnjih desetletjih se grad postopoma obnavlja. Danes je v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki skrbi za njegovo obnovo.

Z gradom, oziroma vsebinami za obiskovalce upravlja zavod Svitar.

 

URNIK GRADU

 

VEČ O IGRANIH OGLEDIH NA GRADU RIHEMBERK

 

 GALERIJA FOTOGRAFIJ GRADU RIHEMBERK