company blog

Sobe Živega muzeja

PROJEKT ŽIVI MUZEJ GRAD STRUGA SE JE PO 10 LETIH DELOVANJA DECEMBRA 2018 ZAKLJUČIL.

 

SVITAR JE SPOMLADI LETA 2019 V UPRAVLJANJE PREVZEL GRAD RIHEMBERK, KJER NA NA PODLAGI BOGATIH IZKUŠENJ USTVARJA NOVE ZGODOVINSKE PROGRAME ZA OŽIVITEV GRADU.

S SVOJIMI GRAJSKIMI ZGODBAMI JE SVITAR REDNO PRISOTEN TUDI NA GRADU BOGENŠPERK IN NA GRADU RAKA, GOSTI PA TUDI PO MNOGIH DRUGIH LOKACIJAH.

 

SLEDEČE STRANI SLUŽIJO ZGOLJ ZA PRIKAZ SVITARJEVEGA DELA IN ZNANJA, KI STA NA POSEBNO ŽELJO PRENOSLJIVA NA DRUGE GRADOVE.

 

Z obnovo gradu in vzpostavitvijo živega muzeja je grad zbudil zanimanje mnogih, ki zanj doslej sploh niso vedeli. Notranjost gradu pokaže gostu več, kot mu obljublja njegova zunanjost. In vendar so opremljene sobe Struge zgolj ozadje igri graščakov. Ko gost odhaja s Struge, tako poleg navdušenja in novega znanja s sabo odnese presenečenje nad primerom dobre prakse inovativnega turizma.

 

Prostori Živega muzeja

Zavod Svitar ima v upravljanju, po pogodbi z lastnikom Terme Krka d.o.o., približno 3/4 gradu.

Živi muzej, ki je nastal v okviru teh prostorov, pomeni uresničevanje življenjske vizije, ki se ji v Svitarju posvečajo z vsem srcem. Člani zavoda deloma živijo v gradu in potemtakem opravljajo službo, podobno službi nekdanjih ministerialnih vitezov. Obiskovalcem je na vpogled 10 od 12 sob gradu, skozi katere vas popeljemo in vam v vsaki predstavimo določen segment zgodovine.

 

V pritličju Struge si lahko ogledate:

1. grajsko kuhinjo – s kaminom in ognjiščema, kjer ljudje spoznajo stare prehranjevalne navade in preizkusijo domače dobrote, sledi ji

2. kovačijo (v kateri je kovač Borimir v preteklih letih izdeloval replike pravih viteških oklepov) s prikazom starega načina kovanja  in

3. kovnico denarja z zgodbama o čarovniji, ki se ji reče denar ter o razvoju denarja in s prikazom kovanja Eleonorinega dinariča.


V prvem nadstropju zgodbam daje okvir:

4. Deželna pisarna v renesanšnem slogu s pripovedjo o upravni ureditvi Kranjske in o družinah Jurič, Jelovšek in Levičnik s Struge.

5. Skozi Lovski salon z zgodbo o prestižni veščini lova se gost poda do

6. Baročne jedilnice, z zgodbo baročne kostumografije in oblačilnih redovih.

7. Iz grajske sprejemnice, kjer na Doživljajskem ogledu gostje zaplešejo z graščaki, odpremo vrata v

8. orožarno, ki obiskovalca z oklepi in raznim orožjem vrne v vojskovanje in življenje vitezov.

9. Opremljen s pogledom v spalnico, se gost napoti v

10. sobo gradov doline reke Krke, kjer spozna izjemno rodovitnost doline, ki je na meji Vojne krajine nudila prostor številnim gradovom in dvorcem. Sledeč starim kranjskim običajem Eleonora tam preseneti z največjim izmed svojih talentov, petjem.

11. Včasih gosti pokukajo tudi v Eleonorino pisarno.


Baročna jedilnica, Sprejemnica in Soba gradov sicer ponujajo gostom tudi prostor za zanimive tematske grajske pojedine s spremljevalnim zgodovinskim programom.