company blog

Gostovanja

 

Dom našega zavoda je grad Struga, v katerem imamo živi muzej.

Poleg dogodkov, ki jih prirejamo na gradu Struga, gostujemo tudi po drugih lokacijah in prireditvah po Sloveniji in tujini.

 

1. Šest let že sodelujemo z Javnim zavodom Bogenšperk, z animiranimi ogledi in porokami na gradu Bogenšperk v baročnem slogu.

 

2. Smo avtorji in izvajalci zgodovinskih Hudih porok v Hudičevem turnu.

 

3. Z našo glasbo in programom opremljamo dogodke v Hotelu grad Otočec.

 

4. Z našim programom sodelujemo z mnogimi slovenskimi gradovi kot so Blejski grad, ljubljanski grad, Stari grad Celje, Snežnik…

 

5. Smo organizatorji zgodovinskega programa na tradicionalni prireditvi v Tolminu, posvečeni tolminskemu puntu – Puntarski dnevi.

 

6. Gostimo na prireditvah in praznovanjih, ki bi jih naši naročniki radi oplemenitili z zgodovino in umetnostjo. Poznani smo po naši igri, znanju in izkušnjah.

 

 

 

Čeprav smo v Svitarju najmočnejši v obujanju konca srednjega veka, pripravljamo zgodovinske uprizoritve 4 različnih obdobij:


- stari Slovani

- prehod iz srednjega veka v renesanso

- barok

- začetek 20. stoletja

 

Zgodovina je stvar preteklosti, posameznikovega raziskovanja virov in njegove domišljije. Mnogim ostaja skrito, kakšen je bil svet pred našim prihodom, bodisi se ne sprašujejo, bodisi ne najdejo opore za jasno predstavo. Spomin seže najdlje v mladost naših starih staršev, čas naših daljnih prednikov pa nam je izkustveno že nedosegljiv.
Zadnjih 10 let se posvečamo raziskovanju in oživljanju zgodovine ter mnogoterih segmentov človeškega življenja, delovanja in ustvarjanja v njej. Člani Svitarja oživljamo zlasti štiri obdobja zgodovine, in sicer bronasto dobo, srednji vek oziroma zgodnjo renesanso, barok in začetek 20. stoletja. Če bi radi naredili skok v katerega izmed teh obdobij, vam mi pričaramo njegovo vzdušje z:

 

– nastopi na zgodovinskih prireditvah z igrami,

– glasbenimi nastopi skupine za staro glasbo Gita,

– animacijo gostov z viteškimi veščinami, umetnostjo in obrtmi,

– animacijo otrok,

– poučnimi predavanji in pripovednimi večeri,

– vodenjem, povezovanjem in animacijo praznovanj, večerov, prireditev,

– team buildingi za poslovne skupine,

– organizacijo zgodovinskih odgodkov,

– zgodovinskim programom na porokah, obletnicah…

 

Na različnih dogodkih sodelujemo kot nastopajoči, prevzamemo pa tudi celotno organizacijo zgodovinskega dela prireditve.

 

Raziskave zgodovine so ciljno večplastne, kar pomeni, da svoj čas namenjamo raziskovanju vseh podrobnosti življenja v različnih zgodovinskih obdobjih. Prikazi zgodovine zajemajo številne ravni življenja naših predhodnikov s področja današnje Slovenije. Širši javnosti so predstavljeni zgodovinski domovi, način življenja, običaji in navade, potrebe, sposobnosti in omejitve posameznih slojev prebivalcev v zgodovini s področja umetnosti, različnih obrti, kulinarike, goščenja, vojskovanja in bojnih veščin, uprave, religije in drugega.

 

Če želite svoj dogodek zgodovinsko obarvati, nas kontaktirajte in skupaj bomo sestavili program po vaših željah.

 

PRIPOROČILA:

Zavedanje lastnih korenin in bogastvo naše preteklosti sta pomembni vrednoti. Pripomoreta k ljubezni do lastnega naroda in osebnostni moči posameznika. Tega se vedno bolj zavedamo mnogi.

 

O kvaliteti Svitarjevega dela in o zadovoljstvu pričajo tudi naročniki kot so:


Državni zbor Slovenije, Javni zavod Bogenšperk, Terme Krka d.o.o., Hotel grad Otočec in Relais & Chateaux, Stari grad Celje, Grad Turjak, Predjamski dvorec, Zavod za turizem Bled, Grad Kromberk, Blejski otok, RTV Slovenija, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski muzej Celje, Knežji dvorec Celje, Pokrajinski muzej Maribor, Dolenjski muzej, Cankarjev Dom, Zavod za turizem Novo mesto, Zavod dežela Kranjska, Krka d.d., Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, O.K. Consulting, TBA, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem in druge različne izobraževalne ustanove od osnovnih šol do univerz za tretje življenjsko obdobje, vrtci, Knjižnica Ribnica, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Knjižnica Milana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, številna društva upokojencev in študentov, Sokolska zveza Slovenije, Namiznoteniška zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Chaine des Rotisseurs, Lions Club Ljubljana, Lions Club Novo Mesto, Bard Klub Praga, Vseslovanska zveza Češke in Moravske Praga, Spar Slovenije, Mercator, Tuš, Nama, Kompas Novo Mesto, Intours, Solis Turizem, ABC Turizem in druge turistične agencije, Mini teater, Občina Tolmin, KS Duplica, ZKD Ivančna Gorica, KS Radomlje, Predilnica Litija, Microsoft, Helios, Celtron, NLB, Oštarija, Grad Dubrovnik, Turistička zajednica Koprivnica, Splitski uskoci, KUD Klativitez, Vitezi Belega volka, Druščina Zlate Ostroge in mnogi drugi.


 

Več o naših animacijah različnih obdobij:

 

Srednji vek

Barok

Stari Slova(e)ni

Začetek 20. stoletja