company blog

Tminski puntarji bili 5.7. zajeti!

Tolmin, 5.7.2014

Skozi dialoge igre in akcije 60 nastopajočih smo odigrali dogodke, ki so od leta 1700 do 1713 vodili k tolminskemu puntu:

Piše se leto 1700, ko Simon Golja pošlje cesarju Leopoldu pritožbo zaradi previsokih davkov na meso in usnje tolminskih kmetov in zahteva pravice Tminske gmajne.

Razsodba Leopolda v 1703. letu pravi: Pet vodij upora, članov delegacije, je že zaprtih, osem drugih pa je s tem dokumentom obsojenih na pol leta prisilnega dela v okovih na rokah in nogah, med njimi je tudi Simon Golja. Vsem podložnikom tolminskega gospostva, razen kmetom iz občin Nemški Rut in Tolmin ter še nekaterim drugim posameznikom, pa je naložen še dodaten puntarski davek.

Leta 1710 na Šentviško Goro pride za župnika Anton Bandelj, brat pobiralca davkov Jakoba Bandlja. Kmete je silil k plačevanju državnih davkov, obenem pa jim je večal tudi dajatve na svoj račun, zaradi česar je prihajalo do stalnih konfliktov. Ob beri ovsa meseca marca je moral pri sporu posredovati celo grof Coronini, ki je odpeljal vodjo upornikov Jurija Podgornika s Pečin v grajsko ječo v Tolmin.

Okrog 200 z gorjačami oboroženih puntarjev s Šentviške planote je obkolilo župnišče na Šentviški Gori, zgrabilo vikarja Bandlja in ga med zmerjanjem in zasmehovanjem odvleklo na mejo fare. Potem so se napotili v Tolmin in pred Coroninijevim dvorcem zahtevali izpustitev Podgornika.

Davkar Bandelj je marca 1713 dal po naročilu deželnega glavarja Leopolda Adama grofa Strassolda zapreti Tolminca, ki je peljal iz Gorice žito in sol. Zaplenil mu je tudi konje, voz in tovor. To dejanje sproži veliki tolminski punt 1013.

Nadaljevanje zgodovine sledi v programu naslednjega leta!

 

Novica je bila objavljena Wednesday, July 9th, 2014 ob 2:05 pm in spada v kategorijo Splošno.

Post a Comment