company blog

Zakladi gradu Rihemberk 10

SKRITI PREDMET: IGRALNE KOCKE

 

Predstavitev predmeta: Igralne kocke izdelane iz kosti, približek originala iz 15. stoletja, Evropa.

*

Medieval-Dice-Games

*

Uporabnost predmeta v zgodovini:

Šeststrane igralne kocke se za igro uporabljajo od rimskih časov do danes. V srednjem veku in renesansi so bile priljubljene številne različne namizne igre, pri katerih se je uporabljala tudi kocka. Narejene so bile ročno, velikokrat so bile koščene ali rožene, zato je bila za izdelavo pravilno uravnotežene kocke potrebna izkušena roka.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk:

Ko je družina Lanthieri grad dodatno utrdila s tretjim obzidjem in ga zaščitila na jugozahodni strani, je na južni strani, med drugim in tretjim obrambnim zidom, nastala izravnana površina, ki so jo Lanthieriji uredili v grajski park. Nova zelena površina je tako kot danes nudila prijetni prostor za preživljanje poletnih dni med prostočasnimi dejavnostmi kot so namizne igre, igre z žogo, ročna dela in podobno.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: ZUNANJE JUGOZAHODNO OBRAMBNO OBZIDJE S PARKOM

Zaradi nevarnosti ponovnega napada beneške vojske in turških vpadov, ki so se z vzhoda širili v notranjost slovenskih dežel, so gospodje Lanthieriji kmalu po izgradnji stolpičev na srednjeveškem severovzhodnem obzidju, v 16. stoletju zgradili še tretjo linijo obrambnega obzidja na jugozahodni strani gradu. Konstrukcija tretjega zidu se je prilagodila takratni bojni taktiki in uporabi strelnega orožja. V nasprotju z visokim srednjeveškim severovzhodnim obzidjem iz 14. stoletja, ki je branilo gospode Rihemberške pred lokostrelskimi puščicami, je jugozahodno obzidje nizko in opremljeno s tremi topovskimi ploščadmi.