company blog

Zakladi gradu Rihemberk 11

SKRITI PREDMET: ŽEBELJ

 

Predstavitev predmeta: Železen kovan žebelj, približek najdb iz časa pred koncem 18. stoletja, Evropa.

*

18_stol_kovacija_ World History Archive

*

Uporabnost predmeta v zgodovini: Železni žebelj je eden najbolj osnovnih in najbolj preprostih izdelkov, ki so jih izdelovali v kovačijah. Najstarejši žeblji so se za spajanje lesenih delov uporabljali že pred našim štetjem. Pri nas so bili V 14. in 15. stoletju železni žeblji že uveljavljeni, čeprav so za spajanje v srednjem veku velikokrat uporabljali različne lesene utore, sestavljanja na križ in lesene žeblje. Skozi stoletja se je spreminjala njihova izdelava in s tem tudi njihov izgled.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk:  

V kovačnici na gradu Rihemberk so izdelovali orodje in predmete za domačo rabo.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: KOVAČIJA

Gospodarsko poslopje, ki je domnevno služilo kot kovačija, je bilo najverjetneje konec 17. stoletja ali v začetku 18. stoletja prizidano na zunanjo stran južnega notranjega obrambnega obzidja, torej ob podporni zid južnega palacija. Nedaleč od porušenega objekta še danes ležijo ostanki zbiralnika za vodo, ki je morda služil za hlajenje vroče kovanega železa.