company blog

Zakladi gradu Rihemberk 12

SKRITI PREDMET: KLJUČAVNICA

 

Predstavitev predmeta: Ključavnica, kovana po najdbi iz 16. stoletja, Evropa.

*

Okrogla ključavnica, 16.stol, Svedska

*

Uporabnost predmeta v zgodovini: Od zgodnjega srednjega veka do renesanse se je na evropskih tleh razvilo več tipov ključavnic. V zgodnjem srednjem veku so bile najpogostejše podolgovate sodaste ključavnice, ki so se odklepale od strani. Sferična ali okrogla ploščata ključavnica, z luknjo za odklepanje s ključem od spredaj, kot je naša, se pojavi v poznem srednjem veku. Ima ločeno ročico za zaklepanje na vrhu. Ploščate ključavnice so bile različnih oblik kot so ščitasta, kvadratna, srčasta ali trikotna oblika. Tako kot druge ključavnice se je okrogla ključavnica uporabljala za zaklepanje pohištva ali vrat.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

Vsakdanji predmet, kot je okrogla ključavnica, se je uporabljala po vsej Evropi, najverjetneje tudi na gradu Rihemberk. Predvsem so z njimi zaklepali različne skrinje. Z njimi bi bila lahko zaklenjena tudi vrata domnevnih jetniških celic v kleti severnega obrambnega stolpiča. Zagotovo s takšno ključavnico ni bil zaklenjen ujetnik iz romantične legende o jetniški celici v osrednjem obrambnem stolpu.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: OBRAMBNI STOLP

Gospodje Rihemberški so si po prihodu leta 1230 na strateško ugodni legi zgradili dom, srednjeveški palacij z dvoriščem znotraj peterokrakega obzidja. Stoječ na prehodu med Vipavsko dolino in Komenskim Krasom je grad Rihemberk nadzoroval dolino in prehode po njej. Da bi grad do popolnosti izpolnjeval vojaško in ekonomsko funkcijo, so gospodje Rihemberški že kmalu po letu 1230 pričeli z gradnjo dominantnega stolpa. Ni dvoma, da je po francoskih vzorih zgrajen okrogli obrambni stolp pomenil tudi pomemben statusni simbol Rihemberških. V 13. stoletju je bila izgradnja takšnega stolpa na našem območju izjemen arhitekturni podvig.

V srednjem veku je bil stolp krit s stožčasto streho. V 19. stoletju so ga gospodje Lanthieriji ozaljšali s cinami okoli zgornje ploščadi in na ploščad dogradili prepoznavni romantični stolpič. Iz tega časa naj bi bile tudi kletke smrti, ki so nameščene v zidovih v notranjosti stolpa. Te naj nikoli ne bi služile za zaklepanje ujetnikov, čeprav legende govorijo drugače.

Tri metre debeli zidovi, znotraj katerih je do vrha speljano polžasto stopnišče, so uspešno varovali grad in dolino 700 let, zdržali celo miniranje gradu leta 1944 in dočakali obnovitvena dela leta 1965.

Z razgledne ploščadi obrambnega stolpa se vam odpira pogled na slikovite vipavske vasi, cerkvice in vinograde, do Matajurja v daljavi.

Obrambni stolp gradu Rihemberk še danes predstavlja oblikovno dominanto gradu in ponos krajanov ter je s 27 metri višine najvišji grajski stolp na Slovenskem.