IGRE PLEMSTVA za različne goste

jezik / language
SI - EN

Zakladi gradu Rihemberk 2

SKRITI PREDMET: ŽELEZNA KONICA PUŠČICE (ENGLISH TEXT AT THE BOTTOM)

Predstavitev predmeta: Železna konica puščice, ročno kovana replika najdb iz 9. – 14. stoletja.

(Fotografija: Železna konica srednjeveške puščice, Evropa)

STAVBA V KATERI SE PREDMET NAHAJA: SEVEROVZHODNO ZUNANJE OBRAMBNO OBZIDJE

Okoli prvotne srednjeveške peterokrake grajske utrdbe s pravokotnim vhodnim stolpom so zgradili zunanje obzidje najverjetneje že gospodje Rihemberški, V 14. STOLETJU. Imelo je zalomljen več kotni tloris. Na vrhu je bilo nadzidano s pravokotnimi zobčastimi obrambnimi nadzidki, ki so bili kasneje povišani in opremljeni s strelnimi linami. Ob izgradnji obzidje še ni bilo opremljeno s stolpiči. Z izgradnjo zunanjega obrambnega obzidja se je glavno vstopno mesto v grajski kompleks premaknilo iz kvadratnega stolpa ob severnem palaciju v predel današnjega vhodnega objekta z okroglim stolpom. Na območju današnjega vhodnega poslopja je takrat stal samo srednjeveški zaporni zid. V kasnejših stoletjih je bilo zunanje grajsko obzidje večkrat prezidano, zato njegov prvotni potek na nekaterih mestih ostaja nejasen.

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

Zunanje visoko obrambno obzidje srednjeveškega gradu Rihemberk je bilo zgrajeno za varovanje grajskih stavb v njegovi notranjosti pred napadalci. Višje, kot je bilo grajsko obzidje, manj možnosti je imel napadalec, da ga je lahko neopazno preplezal, oziroma, da je z napadalnim orožjem zadel ciljno točko v gradu. Višina zunanjega obzidja je zvečala strelno razdaljo med lokom in ciljem in pred zadetkom ščitila vojščake, ki so stali na notranji strani obzidja in branili grad (obzidja, ki so bila visoko nad grajskimi tlemi, so imela na notranji strani lesene pohodne mostovže za vojščake). Pravokotni zobčasti obrambni nadzidki in cine so nudile vojščakom zaščito, med njimi pa je bilo dovolj prostora za pokončno napenjanje lokov. S 15. stoletjem, ob pojavu strelnega orožja, se v obzidju pojavijo manjše strelne line, ki strelcem pod obzidjem zmanjšajo možnost zadetka s kroglo, braniteljem pa dajo ravno pravšnji prostor za cev strelnega orožja in pogled nad njo v dolino.

Uporabnost predmeta v zgodovini (za najbolj radovedne):

Pred pojavom strelnega orožja v 15. stoletju je bil lok s puščicami najbolj razširjeno orožje za boj na daljavo. Lesene palice puščic so bile opremljene z različnimi vrstami železnih konic, glede na namen uporabe. Pred vami je konica, ki se je v času srednjega veka na splošno uporabljala za boj. Glede na ostrino je namenjena hitremu prebijanju na daljavo. Razširitev glave je sicer zmanjšala moč prebojnosti, ki bi bila potrebna za prebijanje oklepov, vendar pa je širina listov sovražniku povzročila širšo rano, kot bi jo ozka glava oklepe prebijajoče konice.

***

ENGLISH:

HIDDEN ITEM: IRON ARROWHEAD

Item Description: Iron Arrowhead, Hand Forged Replica of 9th – 14th Century European Findings.

(Photo: The medieval Iron Arrowhead, Europe)

BUILDING IN WHICH THE ITEM IS LOCATED: NORTHEASTERN DEFENSIVE WALLS

Around the original medieval castle fort with a rectangular entrance tower, the outer walls were built IN THE 14TH CENTURY. It had rectangular defensive structures at the top, which were later elevated and equipped with firing lines. With the construction of the outer defensive wall, the main entrance to the castle complex moved from the square tower, which stands next to the northern palace, to the area of today’s entrance building. In the area of today’s entrance building, only the medieval entrance wall stood at that time. At the time of the construction the northeastern defensive walls were not yet equipped with towers.

In later centuries, the walls were rebuilt several times, so its original location remains unclear at some places.

The height of the outer wall increased the shooting distance between the bow and the target and protected the soldiers who stood on the inside of the walls and defended the castle from being hit. The rectangular structures provided the soldiers with protection and there was enough space between them for bows to be strung upright.

Before the use of firearms in the 15th century, the bow with arrows and a crossbow were the most common ranged weapon. The wooden arrows were equipped with different types of iron arrowheads, depending on the purpose of use. This is one of the types of arrowheads that were generally used for fighting during the Middle Ages.