company blog

Zakladi gradu Rihemberk 3

SKRITI PREDMET: LEKARNIŠKA STEKLENIČKA

 

Predstavitev predmeta: Lekarniška steklenička, original iz Slovenije, začetek 20. stoletja.

*

vmf_vendor_ROT_4883403_1602873219061_948661

*

Uporabnost predmeta v zgodovini: Lekarniške stekleničke so se uporabljale predvsem za hranjenje zdravil. Najpogosteje so najdene v nekdanjih bolnišnicah in samostanih.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

V prvi svetovni vojni so bili kraji v okolici gradu Rihemberk tarča letalskih bombardiranj in topovskih obstreljevanj, saj je bilo to neposredno zaledje Soške fronte. Leta 1915 je bil grad Rihemberk internacijski tabor za premožne in izobražene ujetnike na poti iz tržaških zaporov v Ljubljano. Med letoma 1915 in 1918 je bila na gradu Avstro-Ogrska vojaška bolnišnica.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: SEVEROZAHODNI OBRAMBNI STOLPIČ

Zunanje severovzhodno obzidje gradu je bilo z obrambnimi stolpiči dodatno utrjeno v 1. polovici 16. stoletja. Do ojačitev obzidja pride zaradi povečane nevarnosti vpadov turške vojske na eni strani in beneške vojske na drugi.

Severozahodni obrambni stolpič je bil v času prve svetovne vojne, ko je na gradu delovala vojaška bolnišnica, preurejen v bolnišnično umivalnico z betonsko kadjo. Ta je danes na gradu edini večji še obstoječi pričevalec iz obdobja gradu, ko je družina Lanthieri prvič morala zapustiti svoj grad in ga prepustiti Avstro-Ogrski vojski.