company blog

Zakladi gradu Rihemberk 4

SKRITI PREDMET: ŽELEZNODOBNA SKODELICA

 

Predstavitev predmeta: Lončena železnodobna skodelica narejena v tehniki zvijanja glinenih kačic, po originalu iz starejše železne dobe, Dolenjska.

*

Železnodobna lončenina, Dolenjski muzej

 

*

Uporabnost predmeta v zgodovini:

V prazgodovinskem času, ko so naši predniki živeli v višinskih utrjenih naseljih, je lončenina predstavljala večinski del posodja za hrambo živil, prehranjevanje, kuho in za obredne namene. Posodje so domači lončarji izdelovali z zvijanjem glinenih kačic v obliko posodja in z glajenjem, saj še niso poznali lončarskih vreten. Žgali so jo v glinenih pečeh.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

Območje gradu Rihemberk je bilo zaradi ugodne obrambne in strateške lege poseljeno že v prazgodovini. Najstarejše najdbe iz obdobja od 1600 do 900 pr. n. št., torej iz pozne bronaste dobe, so bile najdene v severovzhodnem medzidju. Dva metra pod zemljo med pravokotnim vhodnim stolpom in vzhodno fasado severnega palacija leži plast, ki je predstavljala hodno površino gradišča. Predvsem v severozahodnem medzidju, v bližini okroglega vhodnega stolpa pa so bili najdeni številni odlomki posod iz obdobja starejše železne dobe med 900 in 700 leti pr. n. št. Naša skodelica je približek najdbe iz tega obdobja.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: PRAVOKOTNI VHODNI STOLP

Prvotni vhodni stolp gradu Rihemberk je bil kvadratne oblike in ne stoji na mestu današnjega okroglega vhodnega stolpa, saj zunanjega obrambnega obzidja takrat še ni bilo.

Zgradili so ga gospodje Rihemberški v drugi polovici 13. stoletja, domnevno kmalu po izgradnji osrednjega obrambnega stolpa in še pred izgradnjo kapele in južnega palacija na grajskem dvorišču. Postavili so ga na zunanjo stran peterokrakega notranjega obzidja gradu, na mestu tedanjega vhoda skozi obzidje v grad in z njegovo izgradnjo povečali nadzor nad vstopom na grajsko dvorišče.