company blog

Zakladi gradu Rihemberk 5

SKRITI PREDMET: STEKLENI PIHANEC

 

Predstavitev predmeta: Stekleni pihanec, današnja nemška izvedba okrogle steklene okenske ploščice iz 16. stoletja, Evropa.

*

SONY DSC

*

Uporabnost predmeta v zgodovini:

Preden smo steklo začeli ulivati v večje plošče, so okna zastekljevali s steklenimi ploščicami. Okna so bila zaradi majhnih dimenzij kosov stekla zastekljena z majhnimi kosi vstavljenimi v sestavljene kovinske okvirje. Kosi okenskega stekla so bili okrogli, ali pa različnih oblik, kar velja za barvano mozaično steklo. Okroglo okensko steklo je bilo pihano v kalup po postopku izdelave keliha, ki so mu nato odrezali dno in ga uporabili za zasteklitev. Večje kot je bilo okno, večje je bilo v njem število steklenih ploščic. V srednjem veku je bila izdelava stekla zaradi zahtevnega postopka izdelave in velike porabe lesa izredno draga. Velikost oken je v zgodovini pričala o premožnosti plemiča, še bolj pa o bogatosti cerkva in kapel, katerih okna so bila pogosto zastekljena s pihanci.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk:

 

Okna gradu Rihemberk so gospodje Rihemberški in gospodje Lanthieriji v prvih stoletjih obstoja gradu najverjetneje zastekljevali tudi z okroglimi pihanci.

 

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: GRAJSKA KAPELA

Grajska kapela stolpaste oblike je bila na notranji strani peterokrakega srednjeveškega obzidja prizidana v 13. stoletju, najverjetneje še preden so gospodje Rihemberški pričeli graditi južni palacij. Posvečena je bila Sv. Pankraciju. O njenem zgodnjem nastanku pričata tudi dve šilastoločni poznogotski okenski odprtini na fasadi. V spodnjem delu osrednje polkrožne niše med njima je ohranjen tudi vrh šilastoločnega portala.

V 16. stoletju je bila prenovljena notranjost kapele. Fasado pa so kasnejše generacije Lanthierijev prenovile v 17. stoletju.