company blog

Zakladi gradu Rihemberk 8

SKRITI PREDMET: MAJOLIKA

 

Predstavitev predmeta: Lončen poslikan vrč, približek najdbe iz 14. do 15. stoletja, severna Italija.

*

14.-15.stol Italija

*

Uporabnost predmeta v zgodovini: Majolike z lončenino nasploh so v srednjem veku in renesansi predstavljale največji del uporabnega posodja. Lončeno posodje je bilo najpreprostejše in najcenejše za izdelavo. Kljub lomljivosti je bilo napram kovinskemu in steklenemu posodju najpreprostejše za vzdrževanje. Z razvojem tehnik poslikave je napredovala lepota lončenega posodja, ki med raznovrstnim namiznim posodjem pridobiva na veljavi.

 

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (samo za radovedne):

V južnem palaciju in v njegovem kasneje dograjenem stolpiču so bili bivalni prostori gospodov Lanthierijev. Lončeni vrči so se sicer večinoma uporabljali v grajski kuhinji in v jedilnici, vendar pa so jih služabnice prinašale tudi v bivalne prostore, kjer so se plemiči nad skledo umivali z vodo iz vrča.

 

STAVBA, V KATERI SE NAHAJA PREDMET:  JUGOZAHODNI STOLP

Jugozahodni stolpič je bil v svoji prvotni obliki zgrajen v 16. stoletju. Iz tega obdobja so se na njem ohranile ključaste strelne line. Domnevamo, da je bil zgrajen po izgradnji jugozahodnega zunanjega obzidja. Povišan in povezan v ozek stavbni trakt je bil najverjetneje v 17. stoletju, ko so ga gospodje Lanthieriji prezidali sočasno z obsežnimi gradbenimi posegi na večini grajskih stavb. Ta sprva trgovska družina plemičev, ki je v Vipavski dolini utrdila svojo veljavo s širjenjem posesti in bogatenjem, je grad Rihemberk iz srednjeveškega gradu postopoma preoblikovala v udobno rezidenco s pestrim kulturnim življenjem in z izjemno knjižnico. Občutek za lepoto nam še danes ostaja v mnogih detajlih. Nekateri so dostopni, drugi biseri pa še čakajo na nadaljnjo obnovo. Ob tej temeljiti prenovi grajskega jedra je grad gotovo že bil ograjen s trojnim obzidjem, torej tudi z jugovzhodnim zunanjim obzidjem s strelnimi ploščadmi.