IGRE PLEMSTVA za različne goste

jezik / language
SI - EN

Zakladi gradu Rihemberk 9

SKRITI ZAKLAD: KRAGULJČEK

Predstavitev zaklada: Medeninasti kraguljček, original iz začetka 20. stoletja, Slovenija.

(Fotografija: srednjeveški kraguljček, Evropa)

STAVBA, V KATERI SE PREDMET NAHAJA: HLEV

Čas prve izgradnje objekta, ki je stal na mestu konjskega hleva, ni natančno ugotovljen, vendar se domneva, da je bil postavljen KONEC 17. STOLETJA, kmalu po tem, ko je bil nadgrajen bivalni jugozahodni stolpič s pravokotnim krilom, ali pa celo hkrati z njim. Na temeljih prvotnega objekta je bil v 19. stoletju zgrajen hlev, povišan v kaščo.

Povezava z življenjem na gradu Rihemberk (za bolj radovedne):

Gospodje Lanthieriji so imeli hlev za svoje konje v gospodarskem delu gradu. Kraguljčki, kot je naš, so se še v času pred prvo svetovno vojno pritrjevali na usnjene pasove konjske opreme. Če je pozimi zapadel sneg, so kraguljčki naznanjali prihod konjev s sanmi, ki so neslišno tekle po snegu.

Uporabnost predmeta v zgodovini (za najbolj radovedne):

Manjši kraguljčki so se sodeč po virih uporabljali že v 13. stoletju, prišiti na ovratnice mačk, psov in drugih udomačenih živali. V 14. stoletju so se v Evropi uporabljali tudi kot dodatek na oblačilih kot so ovratniki, pasovi in krila, vendar so v kasnejših stoletjih izginili iz oblačilne mode. Namesto njih so najverjetneje v 16. stoletju prišli v uporabo večji kraguljčki, ki so jih pritrjevali na ovratnice za živali in usnjene pasove za konje.

***

ENGLISH:

HIDDEN TREASURE: BELL

Presentation of the treasure: Brass bell, original from the beginning of the 20th century, Slovenia.

(Photo: Medieval bells, Europe)


BUILDING IN WHICH THE TREASURE IS LOCATED: STABLE

The time of the first construction of the building is not precisely established, but it is believed to have been erected in the LATE 17TH CENTURY, shortly AFTER the residential south-west tower with the rectangular wing was upgraded, or even at the same time. In the 19th century a stable was built on the foundations of the original building, which was elevated into a granary.

The Lanthieri family had stables for their horses in the south part of the castle. Bells, like ours, were attached to the leather belts of horse equipment even before the First World War. If it snowed in the winter, the little bells announced the arrival of horses with sledges, which silently ran through the snow.

According to sources, smaller bells were used as early as the 13th century, sewn onto the collars of cats, dogs and other domestic animals. In the 14th century in Europe they were also used as accessories on human clothing such as collars, belts and skirts, but in later centuries they disappeared from the clothing fashion. Larger bells came into use most likely in the 16th century and were attached to collars for domestic animals and leather belts for horses.