company blog

Predstavitev in poslanstvo Svitarja

Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je bil leta 2007 ustanovljen z namenom oživljanja zgodovine.

 

Kako zgodovino imeti rad z vsem srcem in jo predstaviti na način, ki osvaja srca ljudi in zbuja ponos na narod in na našo dediščino?

To je vprašanje, ki vodi vizijo in trud skupine Svitarja.

 

Grad Struga

 

 

Da bi našo dragoceno in v veliki meri pozabljeno preteklost predstavili na čim bolj edinstven in doživljajski način,  smo v Svitarju združili pet pomembnih segmentov našega dela:

 

1. znanje – raziskovanje zgodovinskih virov in oblikovanje zgodb,


2. rokodelstvo – izdelavo zgodovinskih predmetov in zgodovinskih prostorov,


3. veščine – obvladovanje različnih zgodovinskih veščin in umetnosti (glasba, ples, slikarstvo, kovanje, izdelava pohištva, borilne veščine…),


4. pestrost programov – predstavitev zgodovine skozi animacijo in izkušnjo,


5. značaj – igralsko usposobljenost nastopajočih.


Leta 2008 se je na poti raziskovanja in ustvarjanja rodil najpomembnejši projekt zavoda Svitar – Živi muzej Grad Struga. Znotraj programov, ki jih Svitar na gradu Struga ponuja obiskovalcem, lahko najlepše pokažemo svoje veščine, znanja in osebni odnos do gostov, ki ga cenimo, v svoji skupini spodbujamo in gojimo.

Današnja ekipa Svitarja z organizacijo zgodovinskih programov in z nastopi sodeluje tudi po drugih lokacijah po Sloveniji in tujini. V zadnjih dveh letih smo člani Svitarja obogatili ali samostojno izvedli več kot 300 zgodovinskih dogodkov.

 

Oživljanje in predstavitev slovenske preteklosti na Strugi – od običajev, navad ljudi, umetnosti, obrti, zdravilstva, noš, kulinarike, vojskovanja, vere, glasbe… vodi direktorica Bojana Čibej, po izobrazbi krajinska arhitektka. S pomočjo sodelavcev Jožka Čudovana, Klemna Čibeja, Mateje Kopina, družine Čibej, zunanjih sodelavcev, potomca zadnjega plemenitega lastnika gradu g. Nikolaja Levičnika ter seveda s pomočjo razumevanja lastnika gradu Term Krka d.o.o. živi muzej dobiva vedno lepšo podobo renesančnega doma kranjskega plemstva.

 

 

Posebnost in inovativnost zavodovega dela je njegov pristop k obujanju zgodovine renesanse in baroka, zato pri podajanju znanja o skupni preteklosti tudi govorimo o živi zgodovini. Prikazovalci zgodovine namreč ne predstavljamo zunaj njenega  časa, temveč jo vse do zadnjega obdržimo v kontekstu duha takratnega razmišljanja družbe ter v trenutku njenega razvoja in delovanja. Posebno občutenje zgodovine smo dosegli z življenjem med njenimi zidovi in zanjo.

Svitarjev gost stopi, ko preide vrata v njegovo pripoved, v okolje minulega časa, predstavljenega skozi oči ljudi živečih v njem, skozi njihov um, sposobnosti in občutenja.


Našo močno vizijo in delo podpirajo in se mu skozi leta obstoja zavoda še vedno pridružujejo mnogi prijatelji, sorodniki, somišljeniki in ljubitelji naše zgodovine.

Hvaležni smo predvsem Matjažu Anžurju za delo, ki ga je vložil v Živi muzej in znanje, ki nam ga je dal.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, za pomoč pri izkazovanju ljubezni nam, našim prednikom in našim močnim temeljem.

 


Podatki o zavodu

 

Matično podjetje:

SVITAR zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost
Bazoviška ulica 9, 5220 Tolmin

Poslovna enota:

Svitar PE grad Struga
Gumberk 9, 8222 Otočec

GSM: 031 230 163
IBAN: SI56 6100 0000 8200 145 – Delavska hranilnica d.d
Matična številka: 2371561
Davčna številka: DŠ 89604415

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message