IGRE PLEMSTVA za različne goste

jezik / language
SI - EN

Grad Rihemberk, sobota 27. 8. 2022 ob 19.uri

*

 

Netopirjev je mnogo vrst. Da lahko živijo druga ob drugi se morajo njihova življenja vsaj malo razlikovati. Te včasih drobne, včasih pa velike razlike, bodo predmet predavanja ob Mednarodni noči netopirjev na gradu Rihemberk. Pod vodstvom Primoža Presetnika iz Centra za kartografijo favne in flore, bomo po predavanju prepoznavali njihove različne klice z detektorji eholokacijskih klicev.

 

Organizator: Svitar s Primožem Presetnikom iz Centra za kartografijo favne in flore